zanco cheshmat rangie

Download DMCA

Track Artists:

download zanco cheshmat rangie mp3

ohh ohh chashmatam math man rangieh chip ngat kanan haaltam jangiyeh dorosteh mekhandam ba hameh while ghair tho ba hameh qalab man sangiyeh mohat bulandah math bakhtateh negam namikani medonme sakhtata inqadah khoobi tho ba hameh ban harja kah mishinam maibenam kah harfateh rah bia ba ma khostas dell chikar kanam az dastat achei dieune shedam az bass kah shirineh karat baba rah bia ba ma khostas dell chikar kanam az dastat achei dieune shedam az bass kah shirineh karat chishat anqad khoobeh harf nadarah math tabestone barf nadarah hawaat wa sadaat wa atarto nigam hameh chi tamumeh zaf nadarah rah bia ba ma khostas dell chikar kanam az dastat

akhei dieune shedam az bass kah shirineh karat baba rah bia ba ma khostas dell chikar kanam az dastat achei dieune shedam az bass kah shirineh karat ohh ohh chashmatam math man rangieh chip ngat kanan haaltam jangiyeh dorosteh mekhandam ba hameh while ghair tho ba hameh qalab man sangiyeh mohat bulandah math bakhtateh negam namikani medonme sakhtata inqadah khoobi tho ba hameh ban harja kah mishinam maibenam kah harfateh rah bia ba ma khostas dell chikar kanam az dastat achei dieune shedam az bass kah shirineh karat
rah bia ba ma khostas dell chikar kanam az dastat achei dieune shedam az bass kah shirineh karat chishat anqad khoobeh harf nadarah math tabestone barf nadarah hawaat wa sadaat wa atarto nigam hameh chi tamumeh zaf nadarah rah bia ba ma khostas dell chikar kanam az dastat achei dieune shedam az bass kah shirineh karat baba rah bia ba ma khostas dell chikar kanam az dastat achei dieune shedam az bass kah shirineh karat

download all music zanco

Top Related
More Related

00:00

00:00

  Queue