xaniar risk (live in tehran)

Download DMCA

Track Artists:

download xaniar risk (live in tehran) mp3

mathle parwana migradem dor sarat kah hameh bubinan wa brann az dor wa warat man wa tho digeh tui qalab ham habseem hameh eib darren fiqat man wa tho bee naqsim nemi arzeh ye lahze azat dor sham bayad hameh ma ro bubinan wa zood kore shan wasse ye tho ye aashiq sad der sadam kah toro didam prade aqal az saram bay jaz tho man digeh hisheki ro nemichowam waqti bashi baqiya bay chasham namian cheh has khoobi darem bahat amshab man godt mathle gol wa chishat shabnam doost darem hameh bubinan wa mahoot shan while man mahmoon dell garmat sham achei digeh khoshgel there az tho kassi neset kah
wasse hamina kah dell candan riske az khuda mikham kah toro negire az man agah tho nabashi mimiram az gham medonme tho ham aashiq man mishi kam kam manam meisham homoni kah mikhay hatma hamesha too zindagi blands parwaz bodem chizai kah mijoastem khas boden hala man bay tho megam kah dell bay tho medam bia kah faseleh kam besheh az tho ta man khoshhalam kah dastata ba man ba tho mireh bala zarban qalbam ihsasaat man dachar nowsan qataa ba tho ham kah khoob basham wa khoobeh ba tho basham doost darem ba sedaye tho az khawab pasham
key hazirah bay khatert donbal tho rah barrah anqad bayad ta kah balakhra wah badeh qataa hasten kasai kah hatma ain harfu zadan wa debbe kordon while behshun ro nadi pish man kah omedi bayad oon balaha donbalt bagrdam az khuda mikham kah toro negire az man agah tho nabashi mimiram az gham medonme tho ham aashiq man mishi kam kam manam meisham homoni kah mikhay hatma

download all music xaniar

Top Related
More Related

00:00

00:00

  Queue