xaniar ghabe akse khali (electronic version)

Download DMCA

Track Artists:

download xaniar ghabe akse khali (electronic version) mp3

ain rosa ye qab aks khalim khalim namiduni cheh halim alim drust matheh ye dieune dieune charaa refti az ain khone namiduni baad raftenate chi shad hati asmon abri shad medonme bar nemigredi while khab ai kash micht baad tho digeh hal man ghamo aztaraba naboodi kah beni chaqdar halem kharabeh man ba hameh ashqam ain khone ro sakhtam kheli sukhtah bafhami khunt roye abe bego hanoozam smemo yadth shaba sadam tui khabta bego ishtabah kordi baad man dellett ghamgino saketeh badoon tho digeh hamsh bee tabam bee tabmo nemichoubem nemichoubem kah ye lahze faramushi nayad saragham
baad tho asmon abi neset jaz gham digeh inthekhabi neset fahmidam kah badtar az ishq digeh heech sarabi neset baad tho digeh hal man ghamo aztaraba naboodi kah beni chaqdar halem kharabeh man ba hameh ashqam ain khone ro sakhtam kheli sukhtah bafhami khunt roye abe

download all music xaniar

Top Related
More Related

00:00

00:00

  Queue