ragheb shalat

Download DMCA

Track Artists:

download ragheb shalat mp3

ai kah pahlu zadeh bar qaras qamar chashmant aalmi maho tamashai lab khandant man ngoyem sakhni jaz sakhan az khandeh ye tho cheh shood sar bagzaram bay roye damant nekand rosey bogui sakhni az halat delkhoshm man bay hamin chand khabar az ahwalat hameh trasm shadeh chashman ganhakar kar raqib nekand zolf tho birun brode az shalt whoa az chasham jadogar tho kash man benshinnem bar tho ai john kah tho taj serum pish aa nimeh digram janim tho cheh khosh nashasta ai bay qalab weeranam az haman lahze kah didmet parishanam janim lahze ai badoon tho nah netwanam …

janim tho cheh khosh nashasta ai bay qalab weeranam az haman lahze kah didmet parishanam janim lahze ai badoon tho nah netwanam … mahi bay khuda dalil zibaee ain rahi khosh bay hal man kah tho ba delm hamrahi tho godt shahi john janani nekand ba man namani … whoa az chasham jadogar tho kash man benshinnem bar tho ai john kah tho taj serum pish aa nimeh digram janim tho cheh khosh nashasta ai bay qalab weeranam az haman lahze kah didmet parishanam janim lahze ai badoon tho nah netwanam … janim tho cheh khosh nashasta ai bay qalab weeranam az haman lahze kah didmet parishanam janim lahze ai badoon tho nah netwanam

download all music ragheb

Top Related
More Related

00:00

00:00

  Queue