puzzle band koohe yakh

Download DMCA

Track Artists:

download puzzle band koohe yakh mp3

hameh ye draro bastam kheireh bay noor ye shama ye sada gosheh ye zahnam baaz migeh konartem while tho kheli waqta nisti wa manmu shab montazer mishinam biay tamum besheh ain royaye talakh hameh ye draro bastam kheireh bay sozhe ye aksam asabi meisham waqtiv

maibenam fiqat tho aksa konartem rosai gram wa biar tamum sheh sheba sard kajaee aramashm haq man ain neset kah dieune sham hesabat ba hameh farq dasht raftenate derd dasht ye jori sheren bodi angari ngat asal dasht khandeh hat khali josh dareh misuzone sarmash

ye jori bayad biay asla bia talakh bash hameh ye draro bastam kheireh bay sozhe ye aksam asabi meisham waqti maibenam fiqat tho aksa konartem rosai gram wa biar tamum sheh sheba sard kajaee aramashm haq man ain neset kah dieune sham hee hawasim wa jamaa makenam yadam barrah nisti yadam barrah qalbam adat namikna bay heech key az oon gardanband pozley hala yakesh hast wa yakesh neset dobara gharoor shakasto barf roye kooh yakhm dobara nishasto nisti lashkar gham dobara bay khat shad nisti wa baaz baghaz delm shakast ohh

download all music puzzle band

Top Related
More Related

00:00

00:00

  Queue