morteza sarmadi ye nakh sigar

Download DMCA

Track Artists:

download morteza sarmadi ye nakh sigar mp3

az oon khone kah ba dast khodam sakhtam grisonam ye jayi ishtabah kardam kaja bodo namidunam tamum naarah hai man ye baghzi peshtschun habsa bia ibrat bagir az man kah halem wasse tho darseh nafas kah maksham angar hua maye misheh too sinem bajaz ain dood wamonde digeh chisey namibinam dareh az dast man mireh zeni kah ashiqash bodem mikham mane basham amaa sarapa ger ain dodem mikham bazam khodam basham basazim baaz duniyamo bayad bargardam az ain rah boynem rang royamo yeho dasti reacheth wa man tamum halemo bakhtam blandam kord wa ba mehresh dobara khonmo sakhtam

hala kah khoobeh ain halem chaqad madion oon hastam homoni kah najatam doud guzasht dastashu too dastam yeho dasti reacheth wa man tamum halemo bakhtam blandam kord wa ba mehresh dobara khonmo sakhtam hala kah khoobeh ain halem chaqad madion oon hastam homoni kah najatam doud guzasht dastashu too dastam

download all music morteza sarmadi

Top Related
More Related

00:00

00:00

  Queue