masoud sadeghloo parishab

2022-01-04 3 views 0 Likes

masoud sadeghloo parishab

Download DMCA

Track Artists:

download masoud sadeghloo parishab mp3

ye barr too umrat fikar man ham bash fikar kassi kah arumet microde ba harf hash oon kah namizashat great begira bargard bia pish khodam ain ton bomira bad jori refti too tar wa podem nokhoabidam asla kah chasham ham kabudan delm tangeh badjoor bara shab bakheer hat man ham adamam khab delm khandeh mikhad maghroor bee qalab tho kaja bodi halem bad shad prishb chand dafah ain jori sham khoshk misheh risheh me ta nadashteh bashmat rahat nameesham maghroor bee qalab tho kaja bodi halem bad shad prishb chand dafah ain jori sham khoshk misheh risheh me ta nadashteh bashmat rahat nameesham
chaqdar kashish darem megeh besse ta key hee adaa khaterat tho shadeh bradea man ahan reba gom shedam rowe moj tho ba kashti bee nakhuda sardeh huai shahr baroon ain rose hah bram samma bay jay qahar bia ashti ken ba ain dieune key better az man brai tho az tho brai man maghroor bee qalab tho kaja bodi halem bad shad prishb chand dafah ain jori sham khoshk misheh risheh me ta nadashteh bashmat rahat nameesham maghroor bee qalab tho kaja bodi halem bad shad prishb chand dafah ain jori sham khoshk misheh risheh me ta nadashteh bashmat rahat nameesham

download all music masoud sadeghloo

Top Related
More Related

masoud sadeghloo parishab

masoud sadeghloo

00:00

00:00

  Queue