...
karwan xabati yadi to

  2021-11-26     17 views    0 Likes

karwan xabati yadi to

 
    Download   DMCA

Track Artists:  

download karwan xabati yadi to mp3

Ay la yadi to ay ay yadi to azarki saxta chi nama to nikay bam deli badbaxta la tawey bevafai to del arami tia nama del hinda xami tiaye xoy nagra la sinma bazar bom dasotam la rey am avinma hazar xamo xafetam bineima la reygma la naw deli per xamam avin har boni nama nawey ashqo avinam har naye ba sardma weqta xom nansmawe wa rash bo la naw xama xambartrin dastanem la naw bani adama xambartin dastanem la naw eshqi sardama bo kak harimi haji hata vasfi kam kamtra la dayk bon arona farqi nia barazama

Hamo dinya dazan delam ba dashniwe laduri chawy dashna garyawem bam shiweya karshansi ray giandwe lafawek ba reywe ka dachma baxi sinay tida aw do siwaye delay la niw jantam awanda del piwaye aw javani dashna nasa pim bale aw kaywe boye karwan la vasfi kalimay la jei waye har dam ba vasfi vafay shiro bandi niwaye bo harimi haji barza wek shiwaye aron la dayk bowe har ba xoshi aywaye

Weko walid divanem wil bom la dway xamaka hamo zhyanem dana la rey machi damaka hazar xsmam ba rey kard xankam la naw xamaka har chi xamy donyaye men xawardm la naw zhamka wek xam bartrin ashq nasram la sar damaka jeigay vasfi to naba la nochi qalam ka chon aw hamo azaret bas kam la barhmaka

Salaw la xalo harim azanem chon korka a day bo haroni bala nawey awishy te ka la dayk bony arona azanem chon korka xawa tamani darizh ka chobin shazaday sha zan javan qazha xawkat javan bazhni bazhni bariko javan rangi chawekat javan roxsary nasko ya ro gadhawrkat javan zor javan chobin javan nawkat karwan hat rawet daka xoy kawta naw dawekat dar baz nabet zahmat chon rad bo zangakat karwant xaste dawey zolf tekalawekat mashala xaton chobin gala xosha nawekat yadi mala rahman hana bagra shirkat aron la dayk bowe hinay xiro barkat delam bo dhay hajie salaw la instakat xal ako awindi salaw la kamirakt dhamali taza tanha salaw la chanalkat kave gian day lida salaw la do orgskat

all music karwan xabati

Top Related
More Related

Play List

Saman Jalili

00:00

00:00

  Queue

Play List

Anten Music