homayoun shajarian souvashoun (ft tahmoures pournazeri)

2022-01-03 4 views 0 Likes

homayoun shajarian souvashoun (ft tahmoures pournazeri)

Download DMCA

Track Artists:

download homayoun shajarian souvashoun (ft tahmoures pournazeri) mp3

dagh tho ra janoon kanam dideh z ashak khoon kanam ba ton pareh chun kanam john pader kajasti john pader kajasti share bay khoon nashasta me saz dell shakasteh me share bay khoon nashasta me saz dell shakasteh me suy man aa kah khasta me suy man aa kah khasta me john pader kajasti john pader kajasti ain dell mubtala shadeh

ba ghamat ashna shadeh ain dell mubtala shadeh ba ghamat ashna shadeh khoon bay dell khuda shadeh john pader kajasti john pader kajasti pardeh ye gham ra badram sokhti wa shole worm pardeh ye gham ra badram sokhti wa shole worm hasil khoon jagarm hasil khoon jagarm john pader jajan pader john pader kajasti mouyeh bay soushon kanam mouyeh bay soushon kanam dagh tho ra janoon kanam dagh tho ra janoon kanam dagh tho ra janoon kanam dideh z ashak khoon kanam mouyeh bay soushon kanam john pader kajasti john pader kajasti ain dell mubtala shadeh ba ghamat ashna shadeh ain dell mubtala shadeh ba ghamat ashna shadeh khoon bay dell khuda shadeh

download all music homayoun shajarian

Top Related
More Related

00:00

00:00

  Queue