homayoun shajarian sarnevesht

Download DMCA

Track Artists:

download homayoun shajarian sarnevesht mp3

sarnausht ra ، bayad az sar nosht shayad ain barr cammie better nosht aashqi ra gharaq der bauer nosht gusah hah ra qasah ai digar nosht az kaja ain bauer amad kah gaft gar roode sar brangerdod sarnausht gol bekarim ، az dell gol gol brarim der zemestan ، der baharan ، zer baran gol bekarim ، gar bakhwahim ، gar nakhwahim baghban rozgarim sarnausht ra ، bayad az sar nosht

shayad ain barr cammie better nosht aashqi ra gharaq der bauer nosht gusah hah ra qasah ai digar nosht az kaja ain bauer amad kah gaft gar roode sar brangerdod sarnausht gar tho rosey ra z ain bazzi badani nokteh ye ramazsh bakhwani lahze hai zindagi chun moj daryasat gercheh sard wa sakht zibast moj ain darya gar az pas sargazshtat sernostet sargazshtat bar faraz qalah ye bauer safar ken ball khud ra baaz there ken hemcho hafez pay koban wa ghazal khawan lashgar gham ra basuzan

der flack saqfi namandeh ain zamaneh per bezan ta bee karaneh sarnausht ra ، bayad az sar nosht shayad ain barr cammie better nosht aashqi ra gharaq der bauer nosht gusah hah ra qasah ai digar nosht az kaja ain bauer amad kah gaft gar roode sar brangerdod sarnausht qasah ai az sar nosht qasah ai az sarnausht

download all music homayoun shajarian

Top Related
More Related

00:00

00:00

  Queue