hojat ashrafzadeh porsoon porsoon

Download DMCA

Track Artists:

download hojat ashrafzadeh porsoon porsoon mp3

person person youash youash omadam der khone ton trasson trasson larzoon larzoon omadam der khone ton yak shakheh gol der dastam sar rahat benshestem az panjra mannu didi mathle golha khandidi ah bay khuda ann neghat az khatereh me narud ah bay khuda ann neghat az khatereh me narud person person youash youash omadam der khone ton trasson trasson larzoon larzoon omadam der khone ton yak shakheh gol der dastam sar rahat benshestem az panjra mannu didi

mathle golha khandidi ah bay khuda ann neghat az khatereh me narud ah bay khuda ann neghat az khatereh me narud gaftam gaftam gaftam bay khuda qahar ganah dell montazer chasham bay rah ai man ai man ai man bay fidat naz nikan tho ba chasham siahat naz nikan tho ain du rose dunia mathle khabu roya guzrona ba ham ashti kanim kah bahar dobara gol feshone ain du rose dunia mathle khabu roya guzrona ba ham ashti kanim kah bahar dobara gol feshone

download all music hojat ashrafzadeh

Top Related
More Related

00:00

00:00

  Queue