hojat ashrafzadeh negaram

Download DMCA

Track Artists:

download hojat ashrafzadeh negaram mp3

ba khayalat amshab ، ai bee wafa negarem sar bay shaneh hai ، khiaban magdaram kucheh der huaite hawai shadeh amshab bee qarari me ra ، bay baran misparam bay baran misparam yar sheren zebanem ، cheragh khayalam mah zibaye man ، arzoy mahalim qahwa ye chashmat aftadah bar kanj falm atar zolf tho pichideh der ain hawali bee tho ghamgeen shadeh jadeh hai shomali dell shadeh pay ishq tho hali bay hali ai perry bia ، ba delm beman ta talasm qam ba nigah tho bee asar shood

mishud shabi ، mishud shabi gharaq khandeh ye ashqana ye tho sahar shood ai bahaneh ye ، zandeh bodnem shoq dident mikshad mara samat khaneh me ta resident der khayal khud ba tho delkhoshm ai bahaneh ye ashqana me yar sheren zebanem ، cheragh khayalam mah zibaye man ، arzoy mahalim qahwa ye chashmat aftadah bar kanj falm atar zolf tho pichideh der ain hawali bee tho ghamgeen shadeh jadeh hai shomali dell shadeh pay ishq tho hali bay hali

download all music hojat ashrafzadeh

Top Related
More Related

hojat ashrafzadeh negaram

hojat ashrafzadeh

00:00

00:00

  Queue