https://dl.antenmusic.com/dl8/Hojat%20Ashrafzadeh/Hojat%20Ashrafzadeh%20-%20Kooch%20-%20AntenMusic.Com.jpg

hojat ashrafzadeh kooch

Track Artists:

download hojat ashrafzadeh kooch mp3

kazab train hadisah zandgim rafat dewanahi dewanahi dewangem rafat tho mirwi wa john aziz manne maghroor her lahze bay man dast takan midhead az dor angar kah tho amadeh bodi broy zood kaz rose told bay tent rakht safar bood ba ain hameh daghi kah delm deed wa tabaram man ain hameh gham ra bay delm yade naddaram badrud medam nafsam ishq azizam aahesteh bru pasht sarat ab brism
royaye mara az dell daniyam girfati man sokhtam amaa tho kah aram girfati ain manzareh kooch tho ra dasht nadarad ain kooch hamin kooch kah bregcht nadarad ba ain hameh daghi kah delm deed wa tabaram man ain hameh gham ra bay delm yade naddaram badrud medam nafsam ishq azizam aahesteh bru pasht sarat ab brism

download all music hojat ashrafzadeh

Top Related
More Related

hojat ashrafzadeh kooch

hojat ashrafzadeh

00:00

00:00

  Queue