hojat ashrafzadeh atasham bash

Download DMCA

Track Artists:

download hojat ashrafzadeh atasham bash mp3

miperstem tora miperstem man hanoz az huai tho mustam ai parizadeh ye moo parishan roye az ain khasta dell bar magardan mah afsoon gar sar bay zeram pay ishqat alhai bemirum hercze khahi bego aakhir kar ishq khud ra brime negeh dare amram janim mah tabanem sar wa samanam deldarm whoa az dastat kah shedam mustat tho mede bish az ain azaram amram janim mah tabanem sar wa samanam deldarm whoa az dastat kah shedam mustat tho mede bish az ain azaram mast mustam ken az khandeh hait ta basazim basuzam bay payet aashtaham bash wa

khakstram ra

hee basuzan wa hee prepram ken miperstem tora miperstem man hanoz az huai tho mustam ai parizadeh ye moo parishan roye az ain khasta dell bar magardan amram janim mah tabanem sar wa samanam deldarm whoa az dastat kah shedam mustat tho mede bish az ain azaram amram janim mah tabanem sar wa samanam deldarm whoa az dastat kah shedam mustat tho mede bish az ain azaram

download all music hojat ashrafzadeh

Top Related
More Related

00:00

00:00

  Queue