hesam najafi behet gofteh bodam

Download DMCA

Track Artists:

download hesam najafi behet gofteh bodam mp3

bahat gufteh bodem kah meram ye rose tamum makenam ba tho ain qasah ro namimunam inja header sham bay pat namezaram inja dell khasta ro ye gosheh kenari ba cheshma khis ba aksay man derd wa dell mikeni meyfehmi chaqdar sakht bood wasse man kah yaani chi dastamo well mikeni bahat gufteh bodem kah meram ye rose tamum makenam ba tho ain qasah ro namimunam inja header sham bay pat namezaram inja dell khasta ro bahat gufteh bodem kah yak rose sard
sadam mizni man while nystem tho rozaie kah doram az chasham tho sadam mizni man while nystem bahat gufteh bodem kah meram ye rose tamum makenam ba tho ain qasah ro namimunam inja header sham bay pat namezaram inja dell khasta ro

download all music hesam najafi

Top Related
More Related

00:00

00:00

  Queue