...
farzad asadi kale gyan

  2021-11-07     15 views    0 Likes

farzad asadi kale gyan

 
    Download   DMCA

Track Artists:  

download farzad asadi kale gyan mp3

Kale gyan kale ho kale malakam

Bafri lay nesar toxwa kale wafa darakam

Day heshta to xonchay toxwa kale gyan

Bawan to naboy ba gol day boye namzani towa kale gyan

Day haway dos o del toxwa kale gyan

Da toxwa to bowa dar zhala bawan gyan way la sar mazarem

Day day jar jar abe gira bawanem wa ban lashay bimarem

Da toxwa bera sarinem kazhal gyan way ba jiai esht kasem

Day to daway dardem ka kazhal gyan way axer o axrinem

Yaxwa bay naye leil wa boranawa yarem ha ba re marivanawa

A may bigardi chaw ba ishara ba tazash karme maili dobara

Yaxwa bay naye leil wa boranawa yarem ha ba re kermashanawa

Qasamo adam chani qorani keraso bo dros kam ba goli rayhani

Bam axer rozha bem ba darawa xom adam wa das aw sirwanava

Golala sora toxwa nazanin gyan day dasht dagre

Tamasha kerden toxwa nazanin gyan way kalke nagre

Day delay dewanam bawanem lem bowa dar wesht

Kerditmwa bawanem la qawm o la gesht

Dam kol dam kol dam kol hay noqla dama

Har tom bo xosh be dam kol gyan mal ara chama

Day mamo zhen o do xal bawanem kamara o chin chin

Paxshi kerda ban bawanem dayarai jamin

Wa naw shara chama laile ba reza ja kol

Xoshim namanan para jamao bala to

Fara gyan fara bemeil ay la parwana

La wenaw nia para law hawramana

La wenaw nia fara law kermashana

Ya xowa manga shaw para la kowe be walat

Dy ba tarik be laile tawe bem bo lat

Ay la gola xanem way la gola xanem

Ijazam beda laile la lat mivanem

all music farzad asadi

Top Related
More Related

Play List

Saman Jalili

00:00

00:00

  Queue

Play List

Anten Music