emo band nemikhastam

Download DMCA

Track Artists:

download emo band nemikhastam mp3

cheh khoob bood awalsh wa baad reacheth tahash rozaie kah ba tho bad nmygzesht khatereh hat monde tho saram hanoz nabudaneh tho neshdeh baurme chi shad bay inja residium asla kah hala ain hameh durim az ham dareh chisham misheh khiseh ashak asla her chi kah shad taqsira man bood babkhash bia wa bargard bia wa bargard nemichostem nemichostem kah injuri tamum sheh ason dieune man nemichostem kah jadda besheh az ham rahmun nemichostem nemichostem kah injuri tamum sheh ason

dieune man nemichostem kah jadda besheh az ham rahmun ah bia wa bargard ah bia wa bargard kashki madonstee cheh hali darem alaan mishkneh baghazam bedone akhtiyar her ann achei bee marefat ain rasmash nabudesh kah mannu ba ain halah bad tanham bazari hee bia wa bargard bia wa bargard nemichostem nemichostem kah injuri tamum sheh ason dieune man nemichostem kah jadda besheh az ham rahmun nemichostem nemichostem kah injuri tamum sheh ason dieune man nemichostem kah jadda besheh az ham rahmun

download all music emo band

Top Related
More Related

00:00

00:00

  Queue