...
baxtyar salh sar xa sar balem

  2021-09-16     14 views    0 Likes

baxtyar salh sar xa sar balem

 
    Download   DMCA

Track Artists:  

download baxtyar salh sar xa sar balem mp3

emshaw la aw mazraya hata binini tom

rozh w shaw wako shetem kho nazanm chon temw darom

nazanm ke bdozmawa nazanm la lay ke halrezhm aw hanasay dlma

khana garmi giyan har mnm ka chim krdowa la khom

sar kha sar balm tokhwa ba khawo le kawe

qazay jwani to khwaya ba la mn kawe

mn khom azanm chan tom khosh awe

to la naw mnay boya dlm nasrawe

dori dorita dori anweni

karamat la das dlakam shekhan aseni

har dori dori dorit be mayla

ba giyano qasam dlakam daronom kayla

sar kha sar ranm ba qzho dabenm

har kho la khom atorenm

dro akam dalem waz la to qad nahenm

all music baxtyar salh

Top Related
More Related

Play List

Saman Jalili

00:00

00:00

  Queue

Play List

Anten Music