...
baxtyar salh gulla bay

  2021-09-16     9 views    0 Likes

baxtyar salh gulla bay

 
    Download   DMCA

Track Artists:  

download baxtyar salh gulla bay mp3

majnon amanan laili lailitan

awa haw laili to chi mailitan

gulla bay bay bay ba darawa

xot maxa bar dasti harza karawa

haro jazhnina saway jazhninano

men bo jezhnana kizh bar o beito

shamal daxiltanen wakay haday daran

arza kam baraow bezergaw yaran

ay kaka magozin jinni xeshta chal

menish ba towa anwenem jamal

all music baxtyar salh

Top Related
More Related

Play List

Saman Jalili

00:00

00:00

  Queue

Play List

Anten Music