ashkan khatibi dasteto bede man

Download DMCA

Track Artists:

download ashkan khatibi dasteto bede man mp3

too tool rose too dell shab qadam bay qadam ba hal bad yaa hal khoob ro bay shamal wa janub ba pay lakhat ro zamin saft dandonam bay ham chaft ba mesht gereh kordeh makenam gham haro khaft gard rah her key reacheth tak bay tak balamo chid while baaz per der aurdam nobat manam reacheth hala kah parwaz mall manne awaz mall manne hala kah her chi sahneh wa naqsh manne sadam mizneh tho ham dastto badeh man badeh man
ma sad ta rohim too ye ton too ye ton tho ham dastto badeh man badeh man ma sad ta rohim too ye ton too ye ton tho ham dastto badeh man badeh man ma sad ta rohim too ye ton too ye ton tho ham dastto badeh man badeh man ma sad ta rohim too ye ton too ye ton

download all music ashkan khatibi

Top Related
More Related

00:00

00:00

  Queue