amir azimi majmaolnaz

Download DMCA

Track Artists:

download amir azimi majmaolnaz mp3

tehran shadeh daro manjaninam man laebali may shum bee tho tauseef ahwal kah mamkan neset gahan cheh hali may shum bee tho leily bee ahsas bee wajdaan yak shahr ra birah may khahi aqal az saram dunia man bardi yak shahr ra diwana may khahi waqti kah mekhandi jazab wa mastaneh yak shahr az ishqat diwana diwana az ain khiaban aahesteh there rad show yaa man show yaa ba hameh bad show waqti kah mekhandi jazab wa mastaneh yak shahr az ishqat diwana diwana
az ain khiaban aahesteh there rad show yaa man show yaa ba hameh bad show man her cheh darem pay tho dadem khawab wa khayalam aqal wa imanem khab delbary andazahi dard abri shedam lutfa babar bar aram ah sard nakash az rozgar bar man az gah man yak kooh missai dast godt neset medanam banou man tho majmaa alnazi waqti kah mekhandi jazab wa mastaneh yak shahr az ishqat diwana diwana az ain khiaban aahesteh there rad show yaa man show yaa ba hameh bad show waqti kah mekhandi jazab wa mastaneh yak shahr az ishqat diwana diwana az ain khiaban aahesteh there rad show yaa man show yaa ba hameh bad show

download all music amir azimi

Top Related
More Related

00:00

00:00

  Queue